Pripremni kursevi za internacionalne testove pri Britanskom savjetu. Marks Centar za Engleski je certificiran od strane Britanskog savjeta kao jedan od pripremnih centara za međunarodne ispite (YLE, KEY, PET, FCE, CAE, CPE ), kao i za Aptis testove. Certifikati ovih ispita su uvijek važeći i priznati širom svijeta

  • YLE (Young Learners (YLE)tests for children) Pre-level A1 CEFR (Common European Framework Reference)

  • KET (Key English Test) -A2

  • PET (Preliminary English Test) – B1

  • FCE (First Certificate in English)-B2

  • CAE (Cambridge English: Advanced) – C1

  • CPE (Cambridge English: Proficiency) – C2

Pored navedenih pripremnih kurseva, nudimo i pripremne kurseve za polaganje IELTS (International English Testing System) i TOEFL (Test of English as a Foreign Language) testova koji su postali osobito popularni u posljednje vrijeme jer su nužni prilikom studiranja ili odlaska u druge zemlje. IELTS test je valjan dokaz o znanju jezika za studiranje ili rada u inostranstvu.
Osim kurseva za opšti engleski, organizujemo i kurseve za strukovni engleski, kao i pripremne kurseve za polaganje istih pri Britanskom savjetu.