ref

Nastava se odvija malim grupama ili pojedinačno, a povjerenje su nam poklonile i mnoge firme i organizacije, od kojih izdvajamo samo neke:

 • Poljska ambasada
 • OHR
 • Ambasada Kraljevine Saudijske Arabije
 • Bugarska ambasada
 • Advokatska komora BiH
 • Narodna Banka
 • Central Profit Banka
 • Vakufska Banka
 • Raifferisen Banka
 • Volks Banka
 • BH Telecom
 • BH Pošta
 • Vijeće Ministara
 • Ministarstvo za protorno uređenje i okoliš
 • Ministarstvo za boračka pitanja
 • British Council
 • ASA Holding
 • Visoko sudsko tužilačko vijeće
 • Vlada federacije
 • BiH TOBAČNA DOO
 • Pliva
 • Arcoing
 • OMV
 • DHL
 • Abbot
 • WURTZ
 • Poreska uprava
 • SIEMENS