Tayfun Kesgin

Room owner

Tayfun Kesgin već 8 godina živi u Sarajevu. Svoju diplomu stekao je na Univerzitetu u Liverpulu. Od svog dolaska u Sarajevo radi kao Native English speaker- predavač u Marks Centru za engleski jezik.