Sanela Mihalić

English and Italian

Profesor engleskog jezika i književnosti, rodjena, odrasla i školovala se u Sarajevu. Značajan dio života provodi u inostranstvu. Dugo godina radila kao prevodilac i menadžer za ugovore na projektima USAID-a u BiH, a sada uživa u radu sa učenicima. Pored predavanja engleskog jezika bavi se i prevođenjem dokumentarnih filmova i koordiniranjem poslova za inostrane TV kuće i novinske agencije.