Sanela Mihalić
Profiles

Sanela Mihalić

Dugo godina radila kao prevodilac i menadžer za ugovore na projektima USAID-a u BiH, a sada uživa u radu sa učenicima. Pored predavanja engleskog jezika bavi se i prevođenjem dokumentarnih filmova i koordiniranjem poslova za inostrane TV kuće i novinske agencije.